Poster Gönderimi

Poster Gönderim Şartları

 1. Araştırma son üç yıl içinde yapılmış olmalıdır.
 2. Yurt içi ve dışı herhangi bir ödül kazanmamış olmalıdır.
 3. Yayınlanmamış çalışma olmalıdır.
 4. Öğrencilerin kongre tarihi itibari ile en az lisans 3. sınıfı bitirmiş olması gerekmektedir.
 5. Başvuracaklar özgeçmişleri ile beraber posterlerini elektronik ortamda en geç 01 Ekim 2017 tarihine kadar poster2017@onkoeczader.org  adresine göndermiş olmalıdırlar.
 6. Kabul edilen posterler kongre günü basılı olarak poster sergileme alanında olmalıdır.
 7. Poster sahibi kongrenin ikinci günü poster alanında hazır bulunmalıdır.

 

Poster Sunumları

 1. Poster sunumları programda belirtilen tarih ve saatlerde özel olarak ayrılmış poster sergi alanında sergilenecektir.
 2. Posterler 70 cm en ve 100cm boy ölçülerinde ve yazı büyüklüğü en az bir metre uzaklıktan okunabilecek biçimde hazırlanmalıdır.
 3. Bildirinin başlığı ve kısaltmaları büyük olacak şekilde küçük harf kullanılarak yazılmalıdır.
 4. İkinci satıra yazarlar, üçüncü satıra çalıştıkları yer ve il yazılmalıdır.
 5. Grafik, şekil ve fotoğraflar en az 18×24 cm boyutlarında ve kaliteli olmalıdır.
 6. Poster sahiplerinin posterlerini programda belirtilen günde saat 08:00’ da asmaları ve 20:00’da kaldırmaları gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra kaldırılmamış posterler Kongre Organizasyon Komitesi tarafından toplatılacaktır.
 7. Kabul edilmesine karşın asılmayan posterler olursa, Kongre Organizasyon Komitesi bu posterlerin sunulmamış sayılması için gerekli duyuru ve işlemleri yapmak zorunda kalacaktır.

 

Konu Kategorileri

I – Onkoloji Eczacılığı

 1. Kemoterapide doz ve tedavi şeması
 2. Klinik onkoloji eczacılığı hastane içi uygulamaları
 3. 10 Adımda Klinik Onkoloji Eczacılığı
 4. Hastanın tıbbi geçmişinin potansiyel etkileşimler ve olası alerjiler açısından değerlendirilmesi
 5. Tedavi zamanlarının değerlendirilmesi
 6. Maksimum kümülatif dozların yönetimi
 7. Kemoterapi kaynaklı toksisite
 8. Oral antineoplastikler
 9. Aleternatif kemoterapi uygulama teknikleri
 10. Kemoterapide destekleyici tedaviler
 11. Kanser ve renal yetmezlikler
 12. Kanser ve hepatik yetmezlikler
 13. İlaç hazırlama sistemleri
 14. Kanser emezisi
 15. Febril Nötropeni
 16. Febril Nötropenide Ampirik Antibiyotik Tedavileri
 17. Ekstravazasyon
 18. Kanser ve terapötik iletişim
 19. Kanser ve klinik nütrisyon
 20. Kişisel Koruyucu Araçlar
 21. İlaç hazırlama süreci
 22. Kemoterapi ilaçlarının taşınması ve depolanması
 23. Kemoterapi atıklarının uzaklaştırılması
 24. Kemoterapi ilaç hazırlamada standart çalışma ve uygulama prosedürleri
 25. 10 Basamaklı Güvenlik Sistemi (10BGS)
 26. İlaç hazırlamada U sistemi iş akışı
 27. İlaç hazırlama ortamları
 28. Sürekli maruziyet
 29. Acil dökülme kiti
 30. Merkezi ilaç hazırlama ünitesi yazılımları
 31. Sürekli eğitim
 32. İlaç hazırlama teknikleri
 33. Onkolojide iş gücü ve ekonomik analizler

II- Klinik Onkoloji

 1. Meme kanseri
 2. Kolorektal kanserler
 3. Genitoüriner sistem kanserleri
 4. Akciğer kanserleri
 5. Jinekolojik kanserler
 6. Baş boyun kanserleri
 7. Santral sinir sistemi tümörleri
 8. Melanom ve diğer cilt tümörleri
 9. Destek tedaviler ve palyatif bakım
 10. Psikososyal onkoloji

III – Temel Onkoloji

 1. Kanser epidemiyolojisi ve prevantif onkoloji
 2. Tümör biyolojisi ve genetiği
 3. Deneysel onkoloji
 4. Farmakoloji

IV – Pediatrik Onkoloji

 1. Lösemi
 2. Lenfoma
 3. Destek Bakım

 

Ödül Şartları

 1. 7.Onkoloji Eczacıları Derneği Bilimsel Komitesi ilgili tarihe kadar gönderilen posterleri inceleyip sergilenmeye uygun olanları seçeceklerdir. Seçilen posterler 01.Ekim.2017 tarihinde poster sahiplerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
 2. Komite tarafından seçilen TÜM poster sahiplerine, 17.Kasım.2017 günü posterleri başında olmak ve katılımcılardan ve Bilimsel Komite üyelerinden gelecek sorulara cevap vermek şartı ile “Bilimsel Destek Ödülü” verilecektir.
 3. Kongre kayıt masasında her katılımcıya 1(bir) adet yapışkanlı yıldız çıkartması verilecek, katılımcılar 17.Kasım.2017 akşam saat 20:00’a kadar posterleri değerlendirecekler ve en başarılı buldukları postere çıkartmalarını yapıştırarak oylarını kullanmış olacaklardır. En yüksek oy alan poster sahibine “7.OEK En İyi Poster Ödülü” verilecektir.
 4. Bilimsel Destek Ödülü, Sertifika+500TL’dir. Kongreyi takip eden 15 gün içerinde belirttikleri hesap numarasına yatırılacaktır.
 5.  7.OEK En İyi Poster Ödülü Sertifika+1000TL+8.Onkoloji Eczacılığı Kongresi’ne ücretsiz katılım+konaklama’dır. Kongreyi takip eden 15 gün içerinde belirttikleri hesap numarasına yatırılacaktır.
 6. Her türlü sorunuz için lütfen poster2017@onkoeczader.org adresine e-posta gönderiniz.
Reklamlar